KEK dnl

KEK dnl | vormgevers bno is een bureau voor interieur, architectuur en grafische vormgeving.
Vanuit ons bureau, gevestigd in de kapel van een voormalig klooster in Heilig Landstichting, werken we aan opdrachten in binnen- en buitenland. Voor particulieren, de (rijks)overheid, instellingen, scholen en bedrijven.

geen verandering zonder vormverandering

Geen verandering zonder vormverandering

Het leven is een proces van veranderingen.
Sommige veranderingen bepaal je zelf. Andere vloeien voort uit een persoonlijke ontwikkeling of uit een organisatieverandering.

Mensen gaan trouwen, krijgen kinderen, verhuizen. Bedrijven breiden uit of fuseren. Dit heeft gevolgen voor de indeling en inrichting van je woning of het kantoor waar je werkt. 

Samen met u, kunnen wij de juiste richting geven aan deze vormverandering. 

Winston Churchill zei al:

“Eerst vormen wij de gebouwen, daarna vormen zij ons.”

Ons Werkterrein

Wij ontwerpen, in overleg met u, de verbouwing en de inrichting van een nieuw of bestaand gebouw: een kantoor, een zorginstelling, een schoolgebouw maar ook uw woonhuis. Ook het ontwerp voor een vergaderruimte, receptiebalie, keuken of boekenkast is bij ons in goede handen.

Wij organiseren workshops voor en met medewerkers van een bedrijf of organisatie zodat hun wensen en eisen voor de indeling van een pand helder worden. Zo worden zij betrokken bij de komende veranderingen.

We kunnen u ondersteunen bij het ontwikkelen van de nieuwe huisstijl of de realisatie van een brochure of een website. 

Ons bureau heeft ervaring in zowel binnen- als buitenland op het gebied van interieur, architectuur en grafische vormgeving. 

Wij ontwerpen voor ú. U woont en/of werkt in die ruimte. U wilt er zich in thuis voelen.
Wij kunnen daarbij ondersteunen en adviseren. Door naar u te luisteren en uw behoeften en wensen centraal te stellen. Dit zetten wij om naar een ontwerp.

 

Een ervaring zegt meer dan duizend woorden.

ontwerpvisie

Ontwerpvisie

Wij zoeken steeds naar de essentie in een opgave. Wij ontwerpen een interieur dat als een maatkostuum bij de gebruiker past. Geen autonoom vormgegeven haute couture. Maar ook geen confectie. 

Een maatkostuum is uniek en afgestemd op de wensen van de gebruiker.
Wij zijn gewend om vanuit een ruimte te denken. We zien de mens in een ruimte bewegen. We komen vaak tot verrassende oplossingen. De menselijke maat is daarbij leidend en deze bepaalt de vorm en inhoud. Daarbij is de natuurlijke kwaliteit van duurzame materialen de basis voor onze vormgeving. 

Leven is ook lef hebben om te blijven veranderen binnen de ruimte die de (gebouwde) omgeving biedt. Dit vraagt een flexibel interieur binnen de starre structuren van de muren van gebouwen. 

Het proces van het begin tot het einde vraagt aandacht en afstemming tussen de opdrachtgever en ons. Het resultaat is de afspiegeling van de wisselwerking die er heeft plaats gevonden. 

 

“Een interieur is als een spiegel van de gebruiker.”

(Irene Geraad, antropologe)

Inspiratie

Allerlei kleine en grote alledaagse dingen kunnen een bron van verwondering en inspiratie zijn: de schaduw van bladeren op een muur, een gedroogd papaverblad, de vorm van een tak. Ook halen we veel inspiratie uit onze buitenlandse (architectuur)reizen.
Tenslotte is de passie voor koken en eten een inspiratie die ervoor zorgt dat smaak en zintuigen zich blijven ontwikkelen. 

Inspiratie halen we ook uit studies van niet-westerse ideeën en filosofieën, zoals Feng Shui (letterlijk: wind en water). Daarin wordt antwoord gegeven op vragen zoals: Waarom voelt de ene plek meteen goed aan en geeft een andere plek je rillingen? Waarom voelt een omgeving onaangenaam of juist aangenaam? Waarom heeft een bepaalde omgeving invloed op je concentratie, op je slaap, op je humeur? Ben je er bewust van, hoe je omgeving voelt? 

Met behulp van deze inzichten is het mogelijk een analyse te maken van de leef- en/of werkomgeving en hierin veranderingen aan ten brengen.

 

De intuïtieve geest is een godsgeschenk en het rationele verstand is haar dienaar.
We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten.

(Albert Einstein)

inspiratie
interieur

Interieur en Architectuur

Wij vinden het een uitdaging om een interieur of een gebouw te ontwerpen waarin u zich ‘als een vis in het water voelt’.
Dit betekent voor ons dat we het best mogelijke uit een opgave halen en zoeken naar evenwichtigheid. 

Wij onderzoeken het gebruik van het gebouw en de routing erin. We zoeken naar een logische en heldere structuur. Het gaat om de leef- en werkbaarheid van een ruimte en dat betekent dat deze praktisch is in gebruik en in onderhoud. Tenslotte maken wij een keuzen voor de materialen, kleuren en de meubels. 

Een ruimte ervaar je bewust en onbewust. Dit doe je met je zintuigen: oren, ogen, neus, mond en huid. Een aangenaam binnenklimaat geeft comfort. Denk daarbij aan licht, lucht(kwaliteit), geur, akoestiek, temperatuur en tocht.

Je wordt bewust en onbewust beïnvloed door een gebouw.
Wij ontwerpen met liefde en respect voor mens, gebouw en omgeving. De menselijke maat is leidend. 

 

“Grote dingen onderscheiden zich vaak door kleinigheden.”

(Laotse)

Grafische vormgeving

Naast interieur en architectuur houden we ons ook bezig met grafische vormgeving. 

Soms gebeurt dit in het verlengde van een interieuropdracht waarbij wij zorgdragen voor de routing naar en in een gebouw, voor informatiepanelen, belettering of grafische elementen van een gebouw. 

Opdrachten zoals het vormgeven van een logo of beeldmerk, een nieuwe huisstijl, een brochure, een boek of een website zijn bij ons in goede handen. 

Bij onze grafische ontwerpen kiezen wij, net als bij onze interieuropdrachten, voor heldere lijnen en duidelijke structuren.
Ook hierbij geldt dat een ontwerp niet alleen mooi moet zijn maar vooral bij u en uw organisatie moet passen.

grafische vormgeving
plan van aanpak

Plan van Aanpak

Ieder traject is anders, maar bestaat wel uit dezelfde stappen: 

 • Er moet een klik zijn tussen de opdrachtgever en ons.
 • In de oriënterende fase wordt duidelijk wat u wilt, wat u mooi vindt, wat het budget is en hoeveel tijd er voor is. Dit vormt het gezamenlijke uitgangspunt.
 • Uw wensen en eisen vertalen wij in een ontwerp. Wij stellen daarbij de gebruiker en het gebruik centraal.

Wij onderscheiden in een opdracht vier fasen:

 • oriëntatie.
 • ontwerp: schetsontwerp → definitief ontwerp (inclusief materiaal-, kleur-, licht- en meubileringsplan) → kostenraming.
 • bouwvoorbereiding.
 • bouw(begeleiding).

Wij kunnen één of meerdere van deze vier fasen voor u verzorgen.

Honorarium

Niet alleen in onze ontwerpen en voorstellen streven wij naar duidelijkheid, maar ook in de wijze van honorering.
Wij werken oftewel:

 • op basis van de aan een opdracht gewerkte uren,
 • of op basis van een vooraf afgesproken honorarium.

De specificatie van ons honorarium is als volgt:

 • uren voor ontwerp, bespreking en begeleiding worden gedeclareerd à € 100,– per uur;
 • de reiskosten (inclusief reistijd) worden gedeclareerd à € 0,75 per kilometer;
 • de door ons bij derden gemaakte uren voor het project zullen wij bij de opdrachtgever declareren.

Alle genoemde bedragen gelden vanaf 01-01-2023 tot en met 31-12-2023 en zijn exclusief 21% BTW. 

Wij hanteren de Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011). 

honorarium